BUDAYA | PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH

» BUDAYA

BUDAYA

Budaya atau kebudayaan (daripada perkataan Sanskrit buddayah, yang merupakan kata jamak bagi perkataan buddhi, yang bermaksud budi pekerti atau akal) secara amnya membincangkan hal-hal berkaitan budi dan akal manusia. Dalam pengertian yang luas pula bermaksud segala sesuatu yang dibawa atau dikerjakan oleh manusia, berlawanan dengan "perkara semula jadi" yang bukan diciptakan atau boleh diubah oleh manusia. 

Kebudayaan mempunyai hubungan yang erat dengan masyarat. Segala sesuatu yang terdapat dalam sesebuah masyarakat mempunyai hubung kait atau boleh ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. 

Tahun Baru Cina  Tahun Baru Cina disambut secara besar-besaran oleh masyarakat Cina di...selanjutnya...
Masyarakat Melayu Pelbagai pendapat tentang erti etimologi perkataan “Melayu”....selanjutnya...
Congkak Congkak adalah satu permainan yang memerlukan pemain mengisi ‘buah’ ke dalam...selanjutnya...
Busana Kedah Kedah juga dikenali dengan nama "Kadaram" dan "Kataha". Pengasas kerajaan Kedah ialah...selanjutnya...
B1566324729