Seksyen Pentadbiran Dan Korporat | PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH
» STAF » Seksyen Pentadbiran dan Korporat

Seksyen Pentadbiran dan Korporat

Peranan utama seksyen ini adalah untuk  mentadbir urus Pengurusan Sumber  Manusia,  Pembangunan Sumber Manusia termasuk latihan, mentadbir urus pengurusan kewangan dan mentadbir urus rekod-rekod di PKKSSAAS

  • Mengurus tempahan prasarana Dewan Besar, Panggung Percubaan dan Foyer Dewan besar serta  Khidmat Kebudayaan.
  • Bertanggungjawab dalam penyelenggaraan bangunan, infrastruktur, elektrik dan alatan teknikal di PKKSSAAS serta kerja-kerja persiapan dewan untuk sebarang aktiviti yang berlangsung di Dewan Besar atau Panggung Percubaan.
  • Mengurus publisiti dan imej melalui pelbagai bentuk publisiti dan imej sama ada hebahan melalui laman sesawang, brosur, 'flyers' , banting, 'banner' dan sebagainya, menguruskan laman sesawang PKKSSAAS dan bertanggungjawab untuk rakaman foto bagi program anjuran PKKSSAAS dan UPM bagi tujuan pelaporan
  • Membantu kerja-kerja persiapan dewan bagi sebarang majlis di Dewan Besar atau Panggung Percubaan.
  • Membantu kerja-kerja penyelenggaraan dewan, peralatan muzik serta kerja-kerja pemunggahan alatan muzik dan sebagainya.
  • Membantu kerja-kerja publisiti, rakaman foto dan kerja-kerja pentadbiran dan pengurusan tempahan dewan.

 

 

SEKSYEN PENTADBIRAN DAN KORPORAT

 

 

  Mohd Khairul Zainal Abidin
  
Ketua Seksyen
  Pentadbiran dan Korporat
   za_Khairul@upm.edu.my
   +6 03-9769 7325
   
03 9769 7328 
   Norliyana Ramlee
 Setiausaha Pejabat
  norliyana_ramle@upm.edu.my
  +6 03-9769 7324
  03 9769 7328

  Mat Noh Nor
 
Pembantu Tadbir (P/O)
  
matnoh@upm.edu.my
   
+6 03-9769 7528
   
03 9769 7328

  Muhammad Khairul Mahily
  Pembantu Awam
   mkhairul_m@upm.edu.my
   +6 03-9769 7015
   03 9769 7328                             

 

 

UNIT PENGURUSAN DAN TEKNIKAL

  Hj. Abd. Kader Mohd Alias 
  Pereka Kanan
   akma@upm.edu.my
   +6 03-9769 7321
   03 9769 7328

  Muhammad Mokhtar
  Abdul Rahman
  Penolong Jurutera
   mokh@upm.edu.my
   +6 03-9769 7018
   03 9769 6989

  Rozaimie Abdul Hamid  
  Penolong Jurutera
   rozaimie@upm.edu.my
   +6 03-9769 7002
   03 9769 6989

 

  Aziz Ngah
  Penolong Jurutera
   azizngah@upm.edu.my
   +6 03-9769 7001
   03 9769 6989

  Muhammad Afiq Ghazali
  Penolong Jurutera
   m_afiq@upm.edu.my
   +6 03-9769 7527
   03 9769 7328

 

 

UNIT PELAKSANA DAN OPERASI

  Rahim Hamid
  Pembantu Operasi
   rahimhamid@upm.edu.my
   +6 03-9769 7027
   03 9769 7328                               

 Mohd Nazari Din
 Pembantu Awam
   nazari_d@upm.edu.my
   +6 03-9769 7326
   03 9769 7328

  Kamarulhelmy Kamarudin
  Pembantu Awam
   kamarulhelmy @upm.edu.my
   +6 03-9769 7031
   03 9769 7328

  Muhammad Saipul
  Mohd Darji   
  Pembantu Awam
   m_saipul@upm.edu.my
   +6 03-9769 7033
   03 9769 6989

 

Kemaskini:: 10/06/2019 [akma]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566196761