Service Management Section | SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH ARTS AND CULTURAL CENTRE
» STAFF » Service Management Section

Service Management Section

MANAGEMENT SERVICE DIVISION


The Management Service Divison function in managing the general administration adn finance units ,quality Management as well as the facilities and customer management units as a whole

 

 

 

Terdapat 3 unit yang berfungsi bagi menyokong peranan Seksyen Pentadbiran,Kewangan dan Perkhidmatan Koporat. Antara unit yang terdapat di bahagian ini adalah:

 

1. Unit Fasiliti dan Pengurusan Pelanggan 

2. Unit Promosi dan Media Kreatif

3. Unit Teknikal dan Pengurusan Pentas

 

Bahagian Khidmat Pengurusan berfungsi antaranya adalah untuk memastikan pentadbiran sumber manusia, intergriti, pematuhan kepada prosedur, pengurusan kewangan, pengurusan kepada pelanggan, sistem penyampaian yang cekap, pengurusan am pejabat, urusan surat menyurat, pengurusan fail, penyelenggaraan, pengurusan aset, inventori dan bekalan pejabat dapat diurus selia dengan berkesan dan baik.

 

Antara fungsi lain bahagian ini adalah untuk menguruskan hal ehwal tempahan fasiliti dan perkhidmatan yang ditawarkan seperti sewaan Dewan Besar, Dewan Bankuet dan Panggung Percubaan.

 

 

 

 

SEKSYEN PENTADBIRAN ,KEWANGAN DAN PERKHIDMATAN KOPORAT

 

 

 

  

  Mohd Khairul Bin Zainal Abidin
 
 Penolong Pendaftar Kanan
  Tel: +6 03-9769 7325
  Faks: 03 9769 7328
  E-mel:  za_khairul@upm.edu.my

 

  Mat Noh Bin Nor
  
Pembantu Tadbir (P/O)
  
Tel:  +6 03-9769 7528
 
 Faks: 03 9769 7328
  E-mel: matnoh@upm.edu.my

 

 

 

  Amirul Iskandar Bin Abdul Razak  
  
Pembantu Tadbir
  Tel:  +6 03-9769 7528
  Faks: 03 9769 7328
  E-mel: i_amirul@upm.edu.my

 

 

 

  Mohd Ali Bin Abu Bakar
 
 Pemandu
  Tel: +6 03-9769 7327
  Faks: 03 9769 7328
  E-mel: mdali@upm.edu.my

 (UNIT FASILITI DAN PENGURUSAN PELANGGAN)

 

 

   Muhammad Buzran Bin Mohd Azmi
   
Pegawai Eksekutif
   Tel : +6 03 - 9769 7327 /7436
   Faks : 03 9769 7328
   Emel :buzran@upm.edu.my

  Aziz Bin Ngah
  
Penolong Jurutera
  Tel: +6 03-9769 7327
  Faks: 03 9769 7328
  E-mel: azizngah@upm.edu.my
 

 

  Muhammad Risanuddin Fahmy Bin Mohd Nasir 
  Penolong Jurutera
  Tel: +6 03-9769 7327
  Faks: 03 9769 7328
  E-mel: risanuddin@upm.edu.my

 

 

 

  

  Norsyahriman Bin Md Arif
 
 Pembantu Tadbir Kanan
  Tel : +6 03 - 9769 7436
  Faks : 03 9769 7328
  Emel :syahriman@upm.edu.my

 

 

 

  Alaina Shofni Binti Kasim
  
Pembantu Tadbir (P/O)
  
Tel:  +6 03-9769 7327
 
 Faks: 03 9769 7328
  E-mel: alaina_kasim@upm.edu.my

                                              Muhamad Khairul Bin Mahily
  
Pembantu awam 
  Tel: +6 03-9769 7436
  Faks: 03 9769 7328
  E-mel: mkhairul_m@upm.edu.my

 

 

  Abd Rahim Bin Abd Rahman 
  
Pembantu Awam 
  Tel: +6 03-9769 7436
  Faks: 03 9769 7328
  E-mel: rahim_rahman@upm.edu.my

 

 

  Nur Umairah Uzma Binti Mohd Noor
  Pembantu Awam
  Tel: +6 03-9769 7327
  Faks: 03 9769 7328
  E-mel: umairah@upm.edu.my

(UNIT PROMOSI DAN MEDIA KREATIF)

 

 

 

  Muhammad Hazimi Bin Ismail 
  Pegawai Eksekutif 3
  Tel: +6 03-9769 7528
  Faks: 03 9769 7327
  E-mel:  muhammadhazimi@upm.edu.my

 

 

 

 

  Kamarulhelmy Bin Kamarudin
  Pembantu Awam
  Tel: +6 03-9769 7327
  Faks: 03 9769 7328
  E-mel: kamarulhelmy@upm.edu.my

 

 

 

 

.

 

                                      

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

Updated:: 01/04/2024 [kamarulhelmy]

MEDIA SHARING

WXFSJAG~