HOME | SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH ARTS AND CULTURAL CENTRE

Keberkesanan teknologi komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan komuniti UPM berupaya untuk mengakses dan mencapai pelbagai informasi, garis panduan, prosedur, tatacara dan sistem aplikasi dengan mudah dan efisien, dan sekali gus menjana persekitaran kerja yang berkualiti dan kondusif. Sehubungan itu, PKKSSAAS menyediakan paparan dokumen secara atas talian berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan dan juga pautan pantas sistem aplikasi utama yang dibangunkan UPM sebagai rujukan, panduan dan kegunaan staf.

 

Keberkesanan teknologi komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan pelajar UPM berupaya untuk mengakses dan mencapai pelbagai informasi berkaitan pembelajaran, pengajaran, perkhidmatan pelajar dan juga pembangunan potensi diri. Sehubungan itu, PKKSSAAS menyediakan paparan dokumen secara atas talian berkaitan perkhidmatan penggunaan fasiliti untuk program pelajar dan juga pautan pantas sistem aplikasi utama yang dibangunkan UPM sebagai rujukan, panduan dan kegunaan pelajar.

 

 • Borang Tempahan Dewan Besar dan Panggung Percubaan
 • Borang Tempahan Perkhidmatan Kebudayaan
 • Brosur PKKSSAAS
 • Portal Pelajar
 • OFFICE 365
 • Email
 • Pendaftaran UPM-Id Pelajar
 • Pelajar Semasa
 • Sistem U-Respons
 • Helpdesk ICT

 

For more, information, kindly call our line at 03-8946 7327 / 03-8946 7325

OR

lease visit these links for more information on our student health schemes. 

http://www.pkkssaas.upm.edu.my/perkhidmatan_kami-1557?L=en

 

 

 

Keberkesanan teknologi komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan pelawat UPM berupaya untuk mengakses dan mencapai pelbagai informasi berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan UPM. Sehubungan itu, PKKSSAAS menyediakan paparan dokumen secara atas talian berkaitan perkhidmatan PKKSSAAS dan juga pautan lain yang sebagai rujukan dan panduan pelawat.

 

 • Brosur PKKSSAAS
 • Senarai Program
 • Senarai Fasiliti
 • Lokasi Kami
 • Soalan Lazim
 • Portal Video UPM
 • Sistem Sebut Harga dan Tender
 • Sistem U-Respons

Keberkesanan teknologi komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan pembekal di UPM berupaya untuk mengakses dan mencapai informasi berkaitan sebutharga dan tender yang ditawarkan UPM. Sehubungan itu, PKKSSAAS menyediakan paparan dokumen secara atas talian berkaitan sebagai rujukan dan panduan pembekal.

 

Keberkesanan teknologi komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan penyewa fasiliti berupaya untuk mengakses dan mencapai informasi berkaitan pakej sewaan, caj penggunaan alatan dan kelengkapan serta perkhidmatan lain yang ditawarkan UPM. Sehubungan itu, PKKSSAAS menyediakan paparan dokumen secara atas talian sebagai rujukan dan panduan kepada penyewa fasiliti terutamanya berkaitan sewaan venues untuk pelbagai majlis di Dewan Besar dan Panggung Percubaan UPM.

 

article
Perkhidmatan Fasiliti (Event Venue) dan Keberkesanan Pengurusan Acara
underconstruction
Perkhidmatan Fasiliti (Event Venue) dan Keberkesanan Pengurusan Acara
Congkak Tradisional Game
Congkak Tradisional Game
Wau Traditional Game
Wau Traditional Game
More Articles...
news
Lawatan perkongsian Amalan 5S
Lawatan perkongsian Amalan 5S
SERDANG – PKKSSAAS telah mengadakan satu lawatan tinjauan dan perkongsian berkaitan Amalan 5S ke Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan (CEM) UPM pada 18 Februari 2020.
announcement
No quotation.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: SPJOnline

activities
follow us
fb.png
youtube.png
insta.png
C1594585789