OSH | PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH

» OSH

OSH

        Terma dan Rujukan Ahli Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PKKSSAAS

  • Membantu Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) UPM mematuhi Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1996
  • Melaksanakan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan di PKKSSAS
  • Memantau prestasi keselamatan dan kesihatan (OHS performance) di PKKSSAAS
  • Melaporkan isu-isu keselamatan dan kesihatan kepada PPKKP UPM.

 

        Fungsi : Memeriksa tempat kerja secara berkala. Melaporkan sebarang...selanjutnya...
WXCVPAm:15:46