| PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH

Keberkesanan teknologi komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan komuniti UPM berupaya untuk mengakses dan mencapai pelbagai informasi, garis panduan, prosedur, tatacara dan sistem aplikasi dengan mudah dan efisien, dan sekali gus menjana persekitaran kerja yang berkualiti dan kondusif. Sehubungan itu, PKKSSAAS menyediakan paparan dokumen secara atas talian berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan dan juga pautan pantas sistem aplikasi utama yang dibangunkan UPM sebagai rujukan, panduan dan kegunaan staf.

 

Keberkesanan teknologi komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan pelajar UPM berupaya untuk mengakses dan mencapai pelbagai informasi berkaitan pembelajaran, pengajaran, perkhidmatan pelajar dan juga pembangunan potensi diri. Sehubungan itu, PKKSSAAS menyediakan paparan dokumen secara atas talian berkaitan perkhidmatan penggunaan fasiliti untuk program pelajar dan juga pautan pantas sistem aplikasi utama yang dibangunkan UPM sebagai rujukan, panduan dan kegunaan pelajar.

 

 

Sila hubungi talian kami di 03-9769 7327 atau 03-9769 7325

ATAU

Sila layari pautan di bawah untuk maklumat mengenai perkhidmatan kami.

http://www.pkkssaas.upm.edu.my/perkhidmatan_kami-1557

 

 

 

Keberkesanan teknologi komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan pelawat UPM berupaya untuk mengakses dan mencapai pelbagai informasi berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan UPM. Sehubungan itu, PKKSSAAS menyediakan paparan dokumen secara atas talian berkaitan perkhidmatan PKKSSAAS dan juga pautan lain yang sebagai rujukan dan panduan pelawat.

 

Keberkesanan teknologi komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan pembekal di UPM berupaya untuk mengakses dan mencapai informasi berkaitan sebutharga dan tender yang ditawarkan UPM. Sehubungan itu, PKKSSAAS menyediakan paparan dokumen secara atas talian berkaitan sebagai rujukan dan panduan pembekal.

 

Keberkesanan teknologi komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan penyewa fasiliti berupaya untuk mengakses dan mencapai informasi berkaitan pakej sewaan, caj penggunaan alatan dan kelengkapan serta perkhidmatan lain yang ditawarkan UPM. Sehubungan itu, PKKSSAAS menyediakan paparan dokumen secara atas talian sebagai rujukan dan panduan kepada penyewa fasiliti terutamanya berkaitan sewaan venues untuk pelbagai majlis di Dewan Besar dan Panggung Percubaan UPM.

 

WXCVQAs:16:03