SENI | PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH

» SENI

SENI

Seni merupakan julat yang berlainan untuk aktiviti manusia, produk serta aktiviti mereka. Rencana ini menumpukan perkara terutamanya seni visual termasuklah penciptaan imej atau objek dalam lapangan bidang seperti seni lukis, seni arca, pembuatan percetakan, fotografi dan media visual yang lain.

Pada masa kini, seni merupakan luahan kreativiti manusia yang paling dikenali dan dianggap sebagai keunggulan daya cipta manusia. Walaupun begitu, seni sukar ditakrifkan disebabkan setiap seniman mempunyai aturan dan sekatan tersendiri bagi setiap hasil kerja mereka, seni boleh dikatakan sebagai proses dan hasil dari pemilihan saluran medium, untuk menyampaikan sama ada kepercayaan, idea, rasa, atau perasaan dalam bentuk terbaik untuk saluran tersebut.

 

Gamelan Gamelan bermaksud memukul ataupun tukul dan merupakan himpunan alat muzik...selanjutnya...
Dikir Barat Dikir Barat merupakan satu persembahan negeri Kelantan yang disampaikan secara...selanjutnya...
Tarian Asyik Tarian Asyik merupakan satu tarian klasik (daerah) Kelantan dan dipersembahkan...selanjutnya...
Moden Teater   Teater Muzikal  Teater moden pula berorientasikan kepada dunia...selanjutnya...
B1566326972