STAFF | SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH ARTS AND CULTURAL CENTRE

» STAFF

STAFF

 

Penempatan staf di PKKSSAAS adalah berdasarkan kepada struktur organisasi mengikut seksyen, unit, fungsi dan bidang tugas yang telah ditetapkan. Pada masa ini, PKKSSAAS mempunyai dua seksyen utama yang menyokong kepada pencapaian matlamat penubuhan, misi dan peranannya, iaitu:

  OFFICE OF DIRECTOR      Abdullah Arshad Director ...more...
  Seksyen Pentadbiran dan Korporat mempunyai dua unit, iaitu Unit Pentadbiran Sumber Manusia...more...
  Seksyen Kebudayaan dan Kesenian mempunyai satu unit, iaitu Unit Seni Budaya dan Kreatif....more...
C1594584584