STAF | PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH

» STAF

STAF

 

Penempatan staf di PKKSSAAS adalah berdasarkan kepada struktur organisasi mengikut seksyen-seksyen fungsi dan bidang tugas yang telah ditetapkan. Pada masa ini, PKKSSAAS mempunyai Dua bahagia utama yang menyokong kepada pencapaian matlamat penubuhan, misi dan peranannya, iaitu:

  • Pejabat Pengarah
  • Seksyen Pentadbiran, Kewangan dan Perkhidmatan Korporat
  • Seksyen  Pengurusan Seni Budaya dan Warisan  

Pejabat Pengarah berperanan mentadbir dua (2) Seksyen iaitu Seksyen Pentadbiran ,Kewangan...selanjutnya...
  Terdapat 3 unit yang berfungsi bagi menyokong peranan Seksyen Pentadbiran,Kewangan...selanjutnya...
Bahagian Pengurusan Seni Budaya dan Warisan mempunyai 2 unit yang menyokong kepada peranan bahagian...selanjutnya...
SXCVRAW:17:08